ADATVÉDELEM

Hatályos: 2018.09.10.

Angol verzió

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el
az alábbi
tájékoztatásokat!

A Carbyne Kft-vel való kapcsolattartása során az alábbiaknak megfelelően kezeljük az Ön személyes adatait. A Carbyne Kft. szolgáltatásait az alábbiakban részletezett feltételekkel tudja igénybe venni.

A jelen tájékoztató szövegét megtalálja a www.carbyne.hu oldalon.

Az Adatkezelő: Carbyne Kft.
1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2.;
Cégjegyzékszám:: Cg. 01-09-293516;
Nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószáma: 25868593-2-43;
Közösségi adószám: HU25868593

Képviselője: Harmath Iván Gábor ügyvezető
Elérhetőség: info@carbyne.hu

 • Az Adatkezelő a munkaerő-közvetítéssel kapcsolatos kiválasztási eljárása során a szolgáltatásait igénybe vevő személyek (a továbbiakban: “Ön”) adatait kezeli.

Önnel a következő módokon kerülhetünk kapcsolatba:

 1. Az Adatkezelő keresi meg Önt
  1. közösségi médiában felkérjük a kapcsolat felvételére, visszaigazolására; ez esetben a kapcsolat az Ön kifejezett szándéka szerint jön létre az Adatkezelő és Ön között;
  2. harmadik személy adja meg az Adatkezelő részére az Ön adatait, mely esetben az adatok átvételét követően az Adatkezelő haladéktalanul felveszi Önnel a kapcsolatot; a kapcsolatfelvételkor Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen, vagy elfogadhatja azt
 2. Ön keresi fel az Adatkezelőt
  1. az Adatkezelő honlapján keresztül; ez esetben a jelen Tájékoztató elolvasását követően tud csak az Adatkezelővel kapcsolatba lépni;
  2. a közösségi médiában lép kapcsolatba az Adatkezelővel; ez esetben is az Adatkezelő honlapján keresztül tud végső soron az Adatkezelővel kapcsolatban lépni, jelen Tájékoztató elolvasását követően;
  3. egyéb állásközvetítő honlapon keresztül kapja meg az Adatkezelő a jelentkezését és veszi fel Önnel a kapcsolatot;
  4. emailben keresi meg az Adatkezelőt;

A kapcsolatfelvételt és az Ön megfelelő tájékoztatását követően a www.carbyne.hu honlapon tudja jelezni, hogy igénybe veszi az Adatkezelő szolgáltatásait. A szolgáltatások igénybevétele esetén rögzítjük a személyes adatait az adatbázisunkban. Ezt követően személyes adatait a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljük a szintén itt rögzítésre kerülő szolgáltatások Ön részére történő nyújtása céljából.

Adatkezelési célok

 • Az Adatkezelő hosszútávú karriertanácsadás szolgáltatást kínál Önnek. Ennek keretében az Adatkezelő felveszi Önt az adatbázisába
  • jövőbeni esetleges álláspályázaton való részvétel, kiközvetítés;
  • az Adatkezelő közvetítésével meghirdetett konkrét álláspályázatra való jelentkezés;
  • egy meghatározott ügyfél részére a Talent Mapping programban való részvétel
   céljából
 • karriertanácsadást nyújt Önnek hírlevelek formájában;
 • személyes tanácsadást biztosít Önnek eseti jelleggel;
 • továbbítja adatait az Adatkezelő egy meghatározott ügyfelének munkaerőközvetítés / Talent Mapping szolgáltatás keretében.

A fenti szolgáltatások biztosítása céljából kezeljük az Ön személyes adatait, azaz

 • rögzítjük és nyilvántartjuk adatbázisunkban;
 • továbbítjuk az Ön igényeinek megfelelő konkrét álláspályázatot meghirdető, vagy a Talent Mapping (lásd alább) szolgáltatást igénybe vevő ügyfelünknek; ez esetben az ügyfél kilétéről előzetesen tájékoztatjuk Önt és a beleegyezését kérjük a kiközvetítéshez;
 • karriertanácsokat, személyre szabott tájékoztatást küldünk Önnek álláspályázaton való részvétel lehetőségéről;
 • személyes adatainak kezelése által lehetővé tesszük részvételét az ügyfeleink részére folytatott kiválasztási eljárásokban.

A Talent Mapping szolgáltatás keretében ügyfeleink részére az érintett munkakörökre legalkalmasabb jelöltek felkutatását vállaljuk az adott állásra pályázat meghirdetése nélkül. A jelöltekről készített, a szolgáltatással érintett munkakörre fókuszáló rövid jellemzés átadásával tájékoztatjuk ügyfelünket. A Talent Mapping szolgáltatás még nem jelent munkaerőközvetítést, hanem a jövőbeni kiközvetítést megelőző, tájékozódási, a kiközvetítést előkészítő, támogató tevékenységnek tekinthető. A Talent Mapping szolgáltatás keretében egy konkrét ügyfél részére való ajánláshoz az Ön előzetes beleegyezését kérjük. Ez esetben az érintett ügyfél és a Carbyne közös adatkezelőnek minősülnek a Talent Mapping szolgáltatás keretében történő adatkezelés tekintetében. A Talent Mapping szolgáltatás keretében a beleegyezésétől számított legfeljebb 26 hónapig kezeljük a személyes adatait az ügyféllel közös adatkezelésben.

Személyes adatait az itt meghatározott céloktól eltérő célra nem kezeljük, kivéve, ha jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából kötelesek vagyunk a fentiektől eltérő adatkezelésre.

Az Adatkezelő általi adatkezelés nem minősül emberi beavatkozás nélkül folytatott online munkaerő-toborzási tevékenységnek, mivel egyedileg kapcsolatba lépünk Önnel.

Önről a kapcsolatfelvételkor Ön által megadásra kerülő személyes adatokat (név, emailcím, mobilszám), továbbá az önéletrajzában saját döntése szerint megadott, majd azt követő (személyes, vagy telefonos) interjún felvételre kerülő személyes adatokat, továbbá az Ön által megadott harmadik személyektől kapott referencia adatokat kezeljük.

Ezen felül az Önnel készített interjú alapján az Adatkezelő további megjegyzéseket, észrevételeket fűzhet az Ön által megadott személyes adatokhoz, amelyek szintén személyes adatnak minősülhetnek és az Adatkezelő kezeli azokat.

Különleges adatot (pl. egészségi állapotra vonatkozó adat, bűnügyi személyes adat) kizárólag az Ön kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulásával és csak abban az esetben kezeli az Adatkezelő, ha az egy, az Ön által megpályázott konkrét állásajánlatra történő kiválasztás során szükséges. Az Adatkezelő kifejezett kérése nélkül az Adatkezelő tudomására hozott (pl. az online regisztráció során feltöltött önéletrajzban szereplő) különleges adatok kezeléséért nem vállal felelősséget.

Az Ön személyes adatait a munkaerőközvetítési (ideértve a Talent Mapping szolgáltatást is) kiválasztási szolgáltatás Ön részére történő nyújtása, továbbá a szolgáltatás nyújtását megelőző kapcsolatfelvétel céljából kezeljük. Az adatkezelés a szolgáltatás nyújtásához szükséges, anélkül a szolgáltatást az Adatkezelő nem tudja nyújtani az Ön részére, így amennyiben esetlegesen nem járul hozzá adatai kezeléséhez, az Adatkezelő szolgáltatásait sem tudja igénybe venni.

Abban az esetben, amikor harmadik személytől szerzi meg az Adatkezelő az Ön személyes adatait, a kapcsolatfelvételhez szükséges adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése. Az Adatkezelő jogos érdeke a munkaerőközvetítési tevékenysége folytatásához fűződő érdek, mely tevékenységet az álláspályázatokon potenciálisan eredménnyel résztvevő személyek felkeresésével tud megvalósítani. A tevékenysége folytatása keretében történő kapcsolatfelvétel szükségképpen személyes adatok kezelésével jár, személyes adatok kezelése nélkül az Adatkezelő nem tudja folytatni tevékenységét.

Ez utóbbi esetben, a jogszabályban előírt érdekmérlegelés szem előtt tartásával, a kapcsolatfelvétel oly módon történik, hogy az Ön érdekei ne szenvedjenek sérelmet. Ennek biztosítására:

 • kizárólag a nevét és a telefonszámát, mint személyes adatát szerezzük meg az Önt ajánló harmadik személytől;
 • az így megszerzett személyes adatait a lehető legrövidebb ideig kezeljük, és a legrövidebb időn belül felvesszük Önnel a kapcsolatot;
 • a kapcsolatfelvételt a lehető legalkalmasabb időben kezdeményezzük, nem zavarjuk Önt munkaidőben;
 • a kapcsolatfelvétel alapján, amennyiben Ön nem járul hozzá a további adatkezeléshez, a személyes adatait haladéktalanul töröljük;

Amennyiben az Adatkezelő harmadik személytől megszerzett adatokra támaszkodva veszi fel Önnel a kapcsolatot, a kapcsolatfelvételkor tájékoztatja Önt a jelen Tájékoztatóban foglaltakon kívül az Ön személyes adatai megszerzésének a forrásáról.

Az első kapcsolatfelvétel során Önről megszerzett személyes adatait rögzítjük adatbázisunkban.
Amennyiben emailben vesszük fel Önnel a kapcsolatot, úgy az emailen megküldött adatait a levelezőrendszer is tárolja. A honlapon keresztül történő bejelentkezést során megküldött adatai közvetlenül adatbázisunkban rögzülnek.

Az Ön személyes adatainak felvétele, adatbázisunkban való rögzítése és azt követő kezelése tekintetében az alább meghatározásra kerülő címzetteken kívül kizárólag az Adatkezelő alkalmazottai járnak el, akik tekintetében az Adatkezelő biztosítja, hogy eljárásuk megfeleljen a vonatkozó adatkezelési jogszabályoknak, illetve a jelen Tájékoztatónak.

Adatbázisunkat egy felhő alapú CRM rendszerben rögzítjük, mely rendszernek az adatkezelési jogszabályoknak való megfelelését a szolgáltató biztosítja. A CRM rendszer szolgáltatója adatfeldolgozóként rögzíti és kezeli az Ön adatait. Az adatfeldolgozó neve és elérhetősége:

Név: Workforce Cloud Tech, Inc.
Székhely: 10490 Mira Vista Road,
Cupertino, CA, 95014. USA
E-mail cím: support@recruitcrm.io

Levelezőrendszerünket a Google LLC üzemelteti, ennek megfelelően adatfeldolgozóként kezeli az Ön személyes adatait, melyek a levelezőrendszer használatával jutnak el az Adatkezelőhöz.

Név Google LLC;
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
E-mail cím: [*];

 

Az alább rögzítésre kerülő cookie-kat is a Google üzemelteti, mint adatfeldolgozó.

A levelezőrendszerben, továbbá a CRM rendszerben rögzítésre kerülő adatok harmadik országban megtalálható szerveren rögzülnek, amely harmadik ország azonban a vonatkozó jogszabály szerinti biztonságos harmadik országnak tekintendő.

A személyes interjún felvételre kerülő jegyzőkönyvet, benne az Ön személyes adataival szintén rögzítjük CRM rendszerünkben.

A CRM rendszerünkben Önről tárolt személyes adatokat megküldjük azon ügyfelünknek, amely az Ön érdeklődése szerinti álláspályázatot meghirdette, és akinek a kilétéről Önt előzetesen minden esetben írásban (emailben) tájékoztatjuk. Az álláspályázatot meghirdető, vagy a Talent Mapping szolgáltatást igénybe vevő ügyfelünk a jogszabály szerint szintén adatkezelőnek tekintendő, így az Ön adatai kezelése tekintetében az Adatkezelő és az ügyfele (“Társadatkezelő”) közös adatkezelőnek minősülnek.

Az Adatkezelő honlapjának használata során cookie-kat használ.

Cookie neve Élettartalma Tulajdonságai
_ga 2 év. A felhasználók felismerését teszi lehetővé
_gid 24 óra A felhasználók felismerését teszi lehetővé

 

Az Ön számítógépére a honlap felkeresése során a honlapot működtető Google Analytics rendszer adatokat tartalmazó file-okat (cookie) helyez el, melyeket az Ön felismerése céljából a honlap következő meglátogatásakor a rendszer visszaolvas. A cookie-k használatával az Ön számítógépének IP címe, ami szintén személyes adatnak minősül, átmenetileg kezeli az adatfeldolgozó. A honlapra történő belépésekor az Ön számítógépének IP címéhez egy véletlenszerűen kialakított kódszámot rendel az adatfeldolgozó. Ezt követően az Ön személyes adatának minősülő IP címe nem kerül tárolásra, ezt követően kizárólag a véletlenszerűen generált kód alapján ismeri fel az Ön számítógépéről történő bejelentkezést a Google Analytics rendszer.

A fenti cookie-kat a böngésző beállításaiban törölheti, letilthatja. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy az általunk használt Google Analytics rendszer a fent jelzett időtartamban rögzíti az Ön számítógépén az említett cookie-kat, és így ezen időtartamban begyűjti és kezeli Ön számítógépéről a honlapra történő belépések viselkedési adatait. Ezen adatok azonban nem minősülnek személyes adatnak, tekintettel arra, hogy egy véletlenszerűen generált kódszámhoz vannak kapcsolva, továbbá a személyes adatnak minősülő IP cím nem kerül tárolásra sem az Adatkezelő, sem az adatfeldolgozó által, a kódszámmal az újra össze nem kapcsolható. A cookie-k az Ön által a regisztrációval és a szolgáltatási szerződés elfogadásával kifejezetten igényelt szolgáltatásnak a honlap igénybevételével való nyújtásához elengedhetetlenül szükségesek, így a cookie-k alkalmazására és az általuk végzett adatkezelésre az Adatkezelőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó kötelezettsége, mint jogalap alapján van lehetősége.

Az adatfeldolgozó által biztosított cookie-kal kapcsolatos szabályokat, azok Ön általi kezelésének lehetőségéről itt olvashat: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban foglalt szolgáltatásnyújtás keretében történő adatkezelést haladéktalanul megszünteti, a szolgáltatásnyújtás során Önnel kapcsolatban kezelt adatokat törli, amennyiben Ön írásban jelzi az Adatkezelőnek, hogy meg kívánja szüntetni a közöttünk létrejött szolgáltatási megállapodást. A szolgáltatás lemondását a info@carbyne.hu e-mail címen keresztül küldheti meg az Adatkezelő részére.

Önnek lehetősége van az adatkezelést csak az 1. pontban meghatározott, a Társadatkezelők részére való továbbítással járó adatkezelési cél tekintetében megszüntetni. Ezt oly módon teheti meg, hogy anennyiben az Adatkezelő az 1. pontban vállaltak szerint tájékoztatja Önt a Társadatkezelő kilétérő az adattovábbítást megelőzően, úgy ezen tájékoztatás átvételével egyidejűleg Önnek lehetősége van írásban – az előző bekezdésben rögzített módon – jelezni az Adatkezelő részére, amennyiben az adott Társadatkezelő részére történő adattovábbítási cél tekintetében a jelen Tájékoztatóval létrehozott szolgáltatási szerződést módosítani, az adott Társadatkezelő részére való adattovábbítást, mint adatkezelési célt törölni kívánja. Ez a szerződésmódosítás nem szüntetni meg a teljes szolgáltatási szerződést Ön és az Adatkezelő között, kizárólag az Ön által jelzett adatkezelési cél tekintetében

A Talent Mapping szolgáltatásban való részvétel esetén az adatkezelés megkezdéstől számított 17 hónapon keresztül Ön továbbra is az Adatkezelő értesítésével kérheti, hogy mind az Adatkezelő, mind a Talent Mapping szolgáltatást igénybe vevő ügyfél, mint Társadatkezelő szüntesse meg az Önnel kapcsolatos adatkezelési tevékenységet. A közös adatkezelés időszakának 18-26 hónapjában az adatkezelés megszüntetését mindkét adatkezelőtől (azaz az Adatkezelőtől és az előzetes tájékoztatás során megadott ügyféltől, mint Társadatkezelőtől) közvetlenül kérheti.

A fentiek szerint Ön által a rendelkezésünkre bocsátott, vagy a kezelés során tudomásunkra jutott személyes adatok 3. pontban rögzített jogalapokra tekintettel történő adatkezelésével kapcsolatban Önt az alább rögzített jogok illetik meg.

Jogait oly módon gyakorolhatja, hogy emailben, vagy postai levélben írásban jelzi az Adatkezelő számára, hogy mely jogát, mely adata, vagy az összes adata tekintetében és milyen módon kívánja gyakorolni. Ilyen jelzés esetén a vonatkozó jogszabály szerint jár el az Adatkezelő és bírálja el a kérését legfeljebb 1 hónap alatt, amely elintézési határidő a jogszabályban foglalt esetekben meghosszabbítható. A válasz megküldésének feltétele, hogy a kérelem alapján az Ön személyét be lehessen kétséget kizáróan azonosítani. Ehhez kérjük, hogy jogai érvényesítése céljából az info@carbyne.hu e-mail címen keresse meg az Adatkezelőt. A választ a kérelemmel azonos módon (elektronikusan, vagy postai levélként) juttatjuk el Önnek.

Jogai érvényesítése céljából a Társadatkezelőt szintén megkeresheti. A Társadatkezelő elérhetőségéről a személyes interjú alkalmával, vagy a Talent Mapping szolgáltatásba való bevonásról szóló értesítésben tájékoztatjuk írásban. Az alábbiakban, ahol az Adatkezelőt említjük, az azonosan jelenti a Társadatkezelőt is. Jogait mindkét adatkezelő irányába azonosan érvényesítheti.

A. Önnek joga van, hogy megkapja az Ön személyes adatai tekintetében az Adatkezelő által végzett adatkezeléssel kapcsolatban a következő tájékoztatást:

 • Kezelik-e épp az adatát? Ha kezelik, akkor:
 • Mi a kezelés célja?
 • Milyen adatokat kezelnek (kategóriákat)?
 • Kik a címzettek, akikkel közölni fogják az adatokat?
 • Mi a felvett adatok megőrzésének az időtartama?
 • Önnek joga van, hogy az adatok helyesbítését, törlését, a kezelés korlátozását kérje, tiltakozzon az adatkezelés ellen.
 • Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz fordulni panaszával.
 • Ha adatait nem Öntől gyűjtötte az Adatkezelő, akkor azok megszerzésének forrását.
 • Harmadik országba történő adattovábbítás esetén az Adatkezelő által biztosítandó garanciákról.

Önnek joga van másolatot kérni az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól, melyet az Adatkezelő excel programmal olvasható .csv formátumban tud ingyenesen az Ön rendelkezésére bocsátani.

A kezelt adtok másolatát csak olyan módon kötelesek kiadni Önnek az Adatkezelő, hogy azzal nem sértheti más személy személyes adathoz fűződő jogait, egyéb jogát, szabadságát. Azaz adott esetben az olyan, az Adatkezelő által kezelt személyes adatát, melyeket nem tud elválasztani más személy személyes adataitól, nem köteles másolatban kiadni Önnek.

B. Önnek joga van az Adatkezelő által kezelt adatai helyesbítéséhez
Amennyiben azt tapasztalja, hogy személyes adatai pontatlanul szerepelnek az Adatkezelő nyilvántartásában, úgy joga van kérni az kezelt személyes adatai helyesbítését. Ezt írásban teheti meg a fent jelzett elérhetőségekre való megküldéssel (emailen aláírt, beszkennelt nyilatkozatban, esetleg elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum megküldésével, vagy postai levélben). A helyesbítési kérelem teljesíthetőségével kapcsolatban mindig vizsgálni kell, hogy mi az alapvető adatkezelési cél, és a helyesbítési kérelmet csak akkor köteles az Adatkezelő teljesíteni, amennyiben az összefügg az adatkezelési céllal.

Amennyiben Ön kéri személyes adatai helyesbítését, úgy erről az Adatkezelő mindenkit értesíteni köteles, akinek továbbította a személyes adatait a jelen Tájékoztató szerint.

C. Önnek joga van az Adatkezelő által kezelt adatai kezelésének korlátozását, törlését kérni
Az adatkezelés korlátozását abban az esetben kérheti,

 • ha úgy gondolja, hogy nem pontosak az Adatkezelő által kezelt személyes adatai, akkor addig kérheti az adatkezelés korlátozást, amíg meg nem történik a kezelt személyes adatainak a helyesbítése;
 • ha egyébként az adatok törlését kérheti, de ehelyett az adatkezelés korlátozása szolgálja jobban az Ön érdekeit;
 • ha az Adatkezelő törölhetné már az adatait, mert megszűnt az adatkezelési cél, de az Ön érdekeinek az felel meg valamely jogi igény érvényesítése céljából, ha az adatai nem kerülnek törlésre, csak a kezelésüket korlátozzuk;
 • ha Ön tiltakozik az Adatkezelő jogos érdekére alapított adatkezelése ellen, az esetben azon átmeneti időszakban, amíg megállapítást nyer, hogy az Adatkezelő jogos érdeke elsőbbséget élvez-e az Ön személyes adathoz fűződő érdekeivel szemben vagy sem, addig személyes adatai kezelésének a korlátozását kérheti.

A korlátozás időtartama alatt kizárólag tárolni, illetve közérdekből, vagy jogi igények érvényesítése céljából lehet kezelni az Ön személyes adatát. Az adatkezelés korlátozásának esetleges feloldásáról az Adatkezelő köteles Önt tájékoztatni.

A kezelt személyes adatok törlését abban az esetben kérheti, ha

 • az Adatkezelő által folytatott adatkezelés jogellenes;
 • a személyes adatokra abból a célból már nincs szükség, amely miatt gyűjtötte az Adatkezelő;
 • az adatkezelésre vonatkozó jogszabály így rendelkezik;

Nincs lehetőség a kezelt személyes adatai törlésére, amennyiben:

 • az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához;
 • az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közérdekből;
 • jogi igények előterjesztéséhez;
 • népegészségügyi közérdekből;
 • tudományos és történelmi kutatási, közérdekű archiválási vagy statisztikai célból;
  szükséges.

Amennyiben Ön kéri személyes adatai korlátozását, törlését, úgy erről az Adatkezelő mindenkit értesíteni köteles, akinek továbbította a személyes adatait a jelen Tájékoztató szerint.

D. Ön tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen
Önnek joga van, hogy tiltakozzon az Adatkezelő jogos érdekére alapított adatkezeléssel szemben (lásd: 1.1.b. pont). A tiltakozáshoz való jogát a kapcsolatfelvételkor gyakorolhatja. Amennyiben erre sor kerül, a fentiekben is hivatkozottak szerint az Adatkezelő haladéktalanul megszünteti az adatkezelést és törli az Ön személyes adatait. Amennyiben viszont a kapcsolatfelvételkor hozzájárul az adatkezeléshez, úgy az azt követő adatkezelésre már eltérő jogalapra tekintettel, a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés keretében kerül sor, amely esetén tiltakozásra nincs lehetőség, csak a jelen 6. pontban foglalt egyéb jogait gyakorolhatja.

E. Személyes adatainak hordozhatósága
Tekintettel arra, hogy az Ön személyes adatainak a kezelése nem automatizált módon történik, hanem a kapcsolatfelvétel esetén az Adatkezelő munkatársai egyedileg rögzítik és továbbítják az Ön személyes adatait, így a vonatkozó jogszabályok alapján nem kérheti személyes adatai hordozhatóságát.

F. Önnek joga van a panasztételre
Amennyiben úgy gondolja, hogy adatkezelésünkkel megsértettük az Ön személyes adatainak védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, úgy jogosult panaszt tenni ezzel kapcsolatban az illetékes felügyeleti hatóságnál, amely a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; +36 1 391 1400).

Az Adatkezelő (ideértve a fentiek szerint a Társadatkezelőt is) gondoskodik az Ön személyes adatai kezelésének biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Mindemellett az Adatkezelő kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

A jelen Tájékoztatóban foglalt rendelkezések az első oldalon jelzett időpontban lépnek hatályba, attól az időponttól kezdve szabályozzák az Adatkezelő tevékenységét. Az Adatkezelő bármikor jogosult a jelen Tájékoztatót módosítani, amely módosítás annak az Adatkezelő honlapján való közzétételét követő adatkezelésekre vonatkozik, az Ön irányába a honlapon való közzétételtől lesz hatályos. Amennyiben Ön nem ért egyet jelen Tájékoztató bármely módosításával, úgy gyakorolhatja a jelen Tájékoztatóban foglalt törléshez, korlátozáshoz jogait, amennyiben annak feltételei fennállnak.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a jelen Tájékoztató aláírásával az adatkezelési tájékoztatás megtörténtét, megismerését, Adatkezelő által történt korábbi megküldését igazolja. A jelen Tájékoztató aláírásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a Tájékoztatóban foglalt, továbbá a szóbeli tájékoztatással kiegészített tartalom, feltételek szerinti szolgáltatást igénybe kívánja venni a Carbyne Kft.-től.

A fenti tájékoztatást, megértettem, tudomásul vettem, ezen megfontolás alapján a szóbeli és írásbeli tájékoztatás szerinti szolgáltatásokat igénybe szeretném venni a Carbyne Kft.-től a Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint.